Zamówienia na usługi społeczne pn.: Działania aktywizujące w zakresie opieki społecznej realizowane w ramach projektu pn.: „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzynie”