Zamówienia na usługi społeczne pn.: Działania aktywizujące w zakresie opieki społecznej realizowane w ramach projektu pn.: „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzynie” 01.04.2019 r.