Zamówienie na usługi społeczne pn. "Działania aktywizujące w zakresie opieki społecznej" w ramach projektu pn. "Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn"