Deklaracja Źródła Ciepła

Od 1 lipca ruszyła centralna ewidencja emisyjności budynków. Każdy właściciel/zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia deklaracji żródła ciepła zarówno budynków mieszkalnych jak i niemieszkalnych.