Numery Porządkowe

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

Art. 47 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zmianami)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów  (Dz. U. 2012 r. Nr 23,poz. 125)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

2. Kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1 : 10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.

 

II. OPŁATY:

Nie podlega opłacie skarbowej

 

Miejsce złożenia dokumentów :

 

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu

Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, pokój nr 15 (I piętro),

ul. Rynek 1, 64 – 010 Krzywiń

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

7 dni (termin wydania zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego)

 

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej – Krzysztof Ostrowski,

pokój nr 15, tel. 065 5170 525 wew. 25

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

 

VI. UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu.

 

 

Załączniki:

 

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości - PDF