Praktyka studencka/szkolna

Praktyka w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu umożliwia odbycie bezpłatnej praktyki uczniom, studentom oraz osobom zainteresowanym. Szczegółowe warunki określa Regulamin odbywania praktyk.

Koordynator praktyk – Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń – Bartosz Kobus

Tel.65 5170525 wew.33, fax. 65 5170676,

Podanie o praktykę można składać:

- w sekretariacie urzędu pokój nr 16

- bezpośrednio u koordynatora pokój nr 2

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń.

 

Załączniki:

REGULAMIN ODBYWANIA PRAKTYK

PODANIE O PRAKTYKĘ

UMOWA O ORGANIZACJĘ I ODBYCIE PRAKTYKI