Dokonanie zmiany imienia dziecka

Dokonanie zmiany imienia dziecka

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Z 2014 r., poz. 1741 ze zm.) , ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2015 r., poz.783 ).

 

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:

           1. Wniosek

                Do wglądu:

                Dokumenty tożsamości obojga rodziców

 II. OPŁATY:

Czynność – 11 zł

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto : Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, 64-010 Krzywiń,
ul. Rynek 1, Bank Spółdzielczy w Krzywiniu.

Nr konta: 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005 

 III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zmiana imienia (imion) dziecka dokonywana jest niezwłocznie.

 IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego ( USC ) pokój nr 9, nr tel. 655170559

 V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak

 VI. UWAGI:

Rodzice zainteresowani zmianą imienia ( imion ) dziecka mogą jedynie w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć Kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia ( imion ).

Oświadczenie o zmianie imienia dziecka powinno być złożone w urzędzie stanu cywilnego, w którym został sporządzony jego akt urodzenia.

 

Załączniki:

 Wniosek o zmianę imienia ( imion ) dziecku

 Wniosek o zmianę imienia ( imion ) dziecku - PDF

 

Klauzula informacyjna - Urząd Stanu Cywilnego