Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Podstawa prawna art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2015r., poz. 583) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783 ).

I.          WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość małżonków

2.    Osobista zgoda dziecka w przypadku ukończenia 13 roku życia

3.    Wniosek

II.         OPŁATY:

Opłaty skarbowej nie ma.

III.        TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

IV.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego ( USC )

V.        TRYB ODWOŁAWCZY

odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego w Krzywiniu.

VI.       INNE INFORMACJE:

Jeżeli ojciec, matka małoletniego dziecka zawarł/zawarła małżeństwo z mężczyzną/kobietą, który/która nie jest ojcem/matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.

W przypadku ukończenia przez dziecko 13 roku życia wymagana jest jego osobista zgoda na zmianę nazwiska. Nadanie dziecku nazwiska męża matki, który nie jest ojcem dziecka nie jest  dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca lub nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki (żony ojca) można złożyć przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenie takie muszą złoży małżonkowie wspólnie.

 

Załączniki:

Wniosek o przyjęcie do protokołu oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko

Wniosek o przyjęcie do protokołu oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko - PDF

 

Klauzula informacyjna - Urząd Stanu Cywilnego