Zgromadzenia publiczne - komunikaty

Zgromadzenie publiczne, zaplanowane na 27.06.2020 r. w godzinach od 18:00 do 22:00. Miejsce zgromadzenia: Jerka, ul. Witosa 20A, przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631).

Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 r.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii maksymalna liczba uczestników zgromadzenia nie może być większa niż 150 osób. Uczestnicy zgromadzenia obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.

 

 

Zgromadzenie publiczne, zaplanowane na 26.06.2020 r. w godzinach od 17:00 do 20:00. Miejsce zgromadzenia: Wiatrak „Koźlak”, Krzywiń, ul. Bojanowskiego. Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631).

Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 r.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii maksymalna liczba uczestników zgromadzenia nie może być większa niż 150 osób. Uczestnicy zgromadzenia obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.