Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców/opiekunów do szkół

W związku ze zmianą przepisów – art. 39 a ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)  dotyczących zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów i opiekunów prawnych  z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, istnieje możliwość wypowiedzenia umów zawartych w 2019 roku, oraz zawarcia nowych na podstawie obowiązujących przepisów.

Osoby  zainteresowane proszę o kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu

Pokój nr 18, Inspektor Aleksandra Jędrowiak

tel. 65 517 05 25 wew. 211