Klub Florian

Regulamin

Regulamin

KLUBU  FLORIAN

I. Informacja ogólna

 

1. Godziny otwarcia:

- od poniedziałku do czwartku  w godzinach  9°° - 18°°

- w piątki w godzinach   9°° -  20°°

 

2. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

 

3. Rodzaje świadczonych usług:

- usługi internetowe

- skanowanie, drukowanie, kserowanie, faksowanie wg załączonego cennika

- organizacja  kursów komputerowych

- pomoc w redagowaniu dokumentów,

- udostępnianie prasy codziennej

- pomoc w wyszukiwaniu informacji

 

4. Udostępnianie aktualnego wykazu ofert pracy zgłoszonych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

5. Zabronione jest kopiowanie i nagrywanie niezgodne z prawem oraz przeglądanie stron internetowych o tematyce erotycznej.

 

6. Zabrania się instalowania na komputerach własnych programów i gier.

 

7. Koszty uszkodzeń wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu pokrywa klient.

 

8. W budynku obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.

 

II. Pozostała działalność klubu Florian wg ustalonego planu.