Budżet

Budżet

1) W zakresie zadań zleconych – 777.145,00 zł

2) W zakresie zadań własnych - 304.800,00 zł