Majątek

Majątek

Rzeczowe aktywa trwałe brutto: 44.705,00 zł