Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łagowie mgr Agnieszka Filipowicz

Organem schroniska jest dyrektor zatrudniony przez Gminę Krzywiń.

Dyrektor kieruje działalnością schroniska zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiada za prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi i materiałowymi.