Podstawa prawna działania

Podstawa prawna działania

Uchwała Nr XXVII/263/97 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 24 listopada 1997 roku w sprawie utworzenia z dniem 1 stycznia 1998 roku placówki oświatowo-wychowawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubiniu

Uchwała Nr XX/286/98 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 20 marca 1998 roku w sprawie nadania Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubiniu