Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubiniu  mgr Marcin Jędroszkowiak

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubiniu wchodzi w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza w Lubiniu.

Organem schroniska jest dyrektor zatrudniony przez Gminę Krzywiń.

Dyrektor kieruje działalnością schroniska zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiada za prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi i materiałowymi.