Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

 

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywiniu  Dominik Matelski 

I. Stanowiska:

- główny księgowy 1 etat

- starszy pracownik socjalny 1 etat

- pion terapeutyczny 5 etatów