Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

dziennik korespondencyjny,

ewidencja druków ścisłego zarachowania ,

księgi rachunkowe,

rejestr legitymacji ubezpieczeniowych,

rejestr legitymacji pracowniczych,

rejestr legitymacji uczniowskich,

rejestr delegacji,

rejestr udzielonych zamówień publicznych,

rejestr pieczęci i pieczątek .