Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu prowadzi następujące rejestry:

 • Dziennik korespondencyjny
 • Ewidencja dzieci Szkoły Podstawowej
 • Księga uczniów Szkoły Podstawowej
 • Księga druków ścisłego zarachowania
 • Księgi inwentarza szkolnego
 • Księga ewidencji środków trwałych
 • Rejestr wydawanych legitymacji szkolnych
 • Zeszyt wydawanych kart rowerowych
 • Zeszyt wydanych informacji Dyrektora Szkoły
 • Rejestr Zarządzeń Dyrektora Szkoły
 • Zeszyt ewidencji wypadków uczniów szkoły
 • Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej
 • Rejestr wydanych zaświadczeń
 • Książka techniczna Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Bieżyniu
 • Książka obiektu budowlanego: Szkoła Podstawowa w Bieżyniu, Przedszkole Samorządowe
  w Bieżyniu