Nazwa, dane adresowe

Nazwa i dane adresowe

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu
Bieżyń 111
64-010 Krzywiń
tel. 0-65/5 177 314
fax 0-65/5 177 483