Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych  w Bieżyniu  mgr Agnieszka Filipowicz

W skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu wchodzi:

 • Przedszkole Samorządowe w Bieżyniu, Bieżyń 116, 64-010 Krzywiń,
 • Szkoła Podstawowa w Bieżyniu, Bieżyń 111, 64-010 Krzywiń,
 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łagowie, Łagowo 56, 64-010 Krzywiń.

Szkoła jest jednostką działającą na zasadzie jednostki budżetowej.

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Organami Szkoły Podstawowej  są:

 • Dyrektor,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski.

 

Dla realizacji celów statutowych Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu posiada następującą bazę:

 1. sale dydaktyczne, które umożliwiają naukę,
 2. boisko sportowe,
 3. pomieszczenie biblioteczne,
 4. archiwum,
 5. sekretariat,
 6. gabinet dyrektora.