Budżet

Budżet

W zakresie zadań własnych 1.072.700,00 zł