Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

 

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza w Lubiniu mgr Jarosław Drożdżyński

W skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza w Lubiniu wchodzi:

 • Przedszkole Samorządowe w Lubiniu,
 • Przedszkole Samorządowe w Bielewie,
 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Lubiniu,
 • Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Lubiniu,
 • Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubiniu.

Szkoła jest jednostką działającą na zasadzie jednostki budżetowej.

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Organami Zespołu Szkół są:

 • Dyrektor,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski.

Dla realizacji celów statutowych Zespół Szkół i Placówek Oświatowych posiada następującą bazę:

 1. sale dydaktyczne, które umożliwiają naukę,
 2. salę gimnastyczną wraz z zapleczem,
 3. boisko sportowe,
 4. pomieszczenia biblioteczne i świetlicowe,
 5. archiwum,
 6. sekretariat,
 7. gabinet dyrektora.