Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

Księga ewidencji dzieci Szkoły Podstawowej

Księga ewidencji uczniów Szkoły Podstawowej

Księga ewidencji dzieci Gimnazjum

Księga ewidencji uczniów Gimnazjum

Księga druków ścisłego zarachowania

Księgi inwentarza szkolnego

Rejestr wydawanych legitymacji uczniowskich

Rejestr wydawanych kart rowerowych/motorowerowych

Rejestr kancelaryjny

Rejestr decyzji Dyrektora Szkoły

Rejestr Zarządzeń Dyrektora Szkoły

Rejestr wypadków uczniowskich

Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej