Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

Zespół Szkół w Krzywiniu posiada składnicę akt w której znajduje się dokumentacja:

 • Zbiorczej szkoły Gminnej w Krzywiniu ( 1975 – 1984)
 • Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół ( 1984-1990 )
 • Szkoły Podstawowej w Krzywiniu ( 1991-2001)
 • Gimnazjum w Krzywiniu ( 1999-2001)

Ponadto w składnicy akt znajdują się dokumenty zlikwidowanych placówek ( głównie arkusze ocen, dokumentacja płacowa, protokólarne rad pedagogicznych ) tj. Szkoła Podstawowa w Mieszkowie, Szkoła Podstawowa w Żelaźnie, Szkoła Podstawowa w Bielewie, Szkoła Podstawowa w Świńcu, schronisko młodzieżowe w Zglińcu, Szkoła Sanatoryjna w Cichowie.

W celu uzyskania informacji z zasobów archiwalnych należy zwrócić się z wnioskiem do Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywiniu.

W Zespole Szkół w Krzywiniu prowadzona jest kontrola obowiązku szkolnego poprzez:

 1. Ewidencję dzieci Szkoły Podstawowej,
 2. Ewidencję dzieci Gimnazjum,
 3. Księgę uczniów Szkoły Podstawowej,
 4. Księgę uczniów Gimnazjum,
 5. rejestr wydanych świadectw ukończenia Gimnazjum.

Ponadto szkoła prowadzi następujące rejestry :

 • rejestr legitymacji szkolnych,
 • rejestr wydanych kart rowerowych i motorowerowych,
 • rejestr zatrudnionych pracowników,
 • rejestr legitymacji służbowych,
 • rejestr legitymacji ubezpieczeniowych,
 • dziennik korespondencji,
 • rejestr druków ścisłego zarachowania: świadectw szkolnych, legitymacji uczniowskich i pracowniczych, czeków gotówkowych, kwitariuszy przychodowych,
 • księga ewidencji środków trwałych,
 • książki obiektów budowlanych,
 • książka kontroli obiektów ( nadzór budowlany, kontrola sanitarna itp.)