Majątek

Majątek

Obiekt szkolny położony jest na działce nr 554/4 , zajmuje powierzchnię 10.444m2.

Wartość inwentarzowa majątku trwałego wynosi 1.516.419,97 zł.