Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Akt założycielski .

Uchwała Nr XXV/299/2001 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 24 lipca 2001r. w sprawie powołania Zespołu Szkół Krzywiniu.

Uchwała Nr XXVI/311/2001 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 14 września 2001 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół w Krzywiniu ( statut w załączeniu ).

Załącznikami do Statutu są:

  • Program Wychowawczy,
  • Regulamin Rady Pedagogicznej,
  • Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
  • Szkolny System Oceniania,
  • Szkolny Regulamin Oceniania Zachowania.