Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania

 

 

 

 

Podstawy działania: Zespołu Szkół w Krzywiniu

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2017r.,poz. 2198 tekst jednolity ze zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.)

Uchwała Nr XXV/299/2001 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 24 lipca 2001r. w sprawie powołania Zespołu Szkół Krzywiniu.
Uchwała obowiązuje od dnia 1 września 2001 roku

Uchwała Nr XXV/300/2001 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 24 lipca 2001 roku w sprawie nadania Zespołowi Szkół w Krzywiniu aktu  założycielskiego

Uchwała Nr XXVI/311/2001 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 14 września 2001 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół w Krzywiniu

Uchwała Nr VII/59/2015 Rad Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie włączenia Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu i Przedszkola Samorządowego w Świńcu do Zespołu Szkół w Krzywiniu.

Włączenie obowiązuje od 1 września 2015 roku

Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu i włączenia Liceum Ogólnokształcącego im. Kajetana Morawskiego w Krzywiniu, Zasadniczej Szkoły Zawodowej im Kajetana Morawskiego w Krzywiniu, Liceum Ogólnokształcących dla Dorosłych w Krzywiniu do Zespołu Szkół w Krzywiniu

Włączenie obowiązuje od 1 września 2015 roku.

Uchwała Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 25 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Powstańczej Kompanii Krzywińskiej w Krzywiniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im Powstańczej Kompanii Krzywińskiej w Krzywiniu.
Przekształcenie obowiązuje od dnia 1 września 2017 roku

Uchwała Nr XXXIV/237/2017 Rady Miejskiej Krzywinia w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Kajetana Morawskiego w Krzywiniu w Branżowa Szkołę I Stopnia im. Kajetana Morawskiego w Krzywiniu. Przekształcenie obowiązuje od dnia 1 września 2017 roku

Uchwała Nr XXVI/311/2001 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 14 września 2001r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół w Krzywiniu ze zmianami . http://www.zskrzywin.pl/files/37449/statut.pdf