Struktura organizacyjna oraz kontakt

Struktura Organizacyjna

Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu

 

 1. Burmistrz Miasta i Gminy - Jacek Nowak
 2. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy - Bartosz Kobus
 3. Skarbnik Miasta i Gminy - Honorata Krupka
 4. Referat Finansów i Administracji:
  • Zastępca Skarbnika Miasta i Gminy – Alina Stróżyńska
  • Stanowiska d/s:
   • wymiaru podatków i opłat - Marta Stróżyk
   • poboru podatków i opłat - Aleksandra Jagodzińska
   • płac i wynagrodzeń - Elżbieta Dembska
   • księgowości budżetowej - Marta Piecuch, Izabela Dusza
   • księgowości i zaświadczeń – Lidia Piotrowiak
   • kasa – Klaudia Kraśniewska
   • oświaty - Aleksandra Jędrowiak
   • informatyk - Mariusz Homenko, Patryk Pawlak
   • sekretariat - Monika Roszkiewicz
   • rozliczeń - Alicja Pawlicka
 5. Referat Rozwoju i Gospodarki lokalnej:
  • Kierownik Referatu - Maciej Gubański
  • Stanowiska d/s:
   • gospodarki przestrzennej i nieruchomościami - Tomasz Fecak
   • rolnych i ochrony środowiska – Jacek Porankiewicz
   • inwestycji i remontów - Andrzej Dembski
   • zarządzania infrastrukturą - Mikołaj Żak
   • promocji - Arkadiusz Kaczmarek
 6. Obsługa urzędu:
  • kierowcy - Mateusz Nejranowski, Jan Musielak
  • sprzątaczki - Izabela Piotrowska, Iwona Hofman, Justyna Migacz
 7. Samodzielne Stanowiska Pracy:
  • Radca Prawny – Andrzej Skibiński
  • Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego - Barbara Matyjaszczyk
  • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Lidia Piotrowiak
  • Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień - Alicja Pawlicka
  • Obsługi Rady Miejskiej - Mateusz Nejranowski
 8. Urząd Stanu Cywilnego
  • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Zofia Marciniak
  • Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Sylwia Konieczna
  • Stanowisko d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych – Sylwia Konieczna 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu
ul. Rynek 1,
64-010 Krzywiń

tel: +65 517-05-25, 517-05-26,
fax: +65 517-06-76

Urząd Stanu Cywilnego w Krzywiniu
tel: +65 517-05-59
e-mail: sekretariat@krzywin.pl

Godziny otwarcia urzędu:

pn: 07.00 - 17.00,
wt - śr: 07.00 - 15.00
czw - pt: 08.00 - 15:00

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

NRB – numer konta wyłącznie w obrocie krajowym

16 8666 0004 0300 0169 2000 0005

IBAN – numer konta wyłącznie w obrocie transgranicznym

PL16 8666 0004 0300 0169 2000 0005

SWIFT Code/BIC:

PL16 8666 0004 0300 0169 2000 0005GBWCPLPP

 

Wszystkie należności z tytułu podatków od środków transportu i opłat można wpłacać w kasie Banku Spółdzielczego w Kościanie lub na w/w konto bankowe.

 

UWAGA:

Należności z tytułu podatku: rolnego , leśnego i od nieruchomości należy uiszczać na indywidualne konta podane w decyzjach

 

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr wewnętrzny / Adres e-mail

 

Jacek Nowak

 

 

Burmistrz

 

200

sekretariat@krzywin.pl

 

Bartosz Kobus

 

Zastępca Burmistrza

202
bartosz.kobus@krzywin.pl

Honorata Krupka

 

 

Skarbnik

 

230
honorata.krupka@krzywin.pl

 

Alina Stróżyńska

 

 

Zastępca Skarbnika

 

231

alina.strozynska@krzywin.pl

 

Marta Stróżyk

 

 

Wymiar Podatków i Opłat

 

232

marta.strozyk@krzywin.pl

 

Aleksandra Jagodzińska

 

 

Pobór Podatków i Opłat

 

233

aleksandra.jagodzinska@krzywin.pl

 

Elżbieta Dembska

 

 

Płace i Wynagrodzenia

 

234

elzbieta.dembska@krzywin.pl

 

Marta Piecuch

 

 

Księgowość Budżetowa

 

235

marta.piecuch@krzywin.pl

 

Judyta Klupczyńska

 

 

Księgowość Budżetowa

 

238

vat@krzywin.pl

 

Lidia Piotrowiak

 

 

Księgowość i Zaświadczenia

 

237

lidia.piotrowiak@krzywin.pl

Klaudia Kraśniewska

 

Kasa

 

236

klaudia.krasniewska@krzywin.pl

 

Aleksandra Jędrowiak

 

 

Oświata 

 

211

aleksandra.jedrowiak@krzywin.pl

 

Monika Roszkiewicz

 

 

Sekretariat

 

200
sekretariat@krzywin.pl

Alicja Pawlicka

Rozliczenia

240

profilaktyka@krzywin.pl

 

Maciej Gubański

 

 

Kierownik Referatu

 

250
maciej.gubanski@krzywin.pl

 

Arkadiusz Kaczmarek

 

 

Promocja

 

213
promocja@krzywin.pl

 

Jacek Porankiewicz

 

 

Rolnictwo i Ochrona Środowiska

 

251
jacek.porankiewicz@krzywin.pl

 

Mikołaj Żak

 

 

Zarządzanie infrastrukturą

 

255
mikolaj.zak@krzywin.pl

 

Andrzej Dembski

 

 

Inwestycje i Remonty

 

254
andrzej.dembski@krzywin.pl

Tomasz Fecak 

Gospodarka Przestrzenna i Nieruchomości

252
tomasz.fecak@krzywin.pl

 

Zofia Marciniak

 

      Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 

220
zofia.marciniak@krzywin.pl

 

Sylwia Konieczna

 

        Zastępca Kierownika USC

      Ewidencja Ludności i dowody osobiste

221
sylwia.konieczna@krzywin.pl

 

mec. Andrzej Skibiński

 

 Obsługa prawna (przyjmuje interesantów od 15:00 w każdy poniedziałek po uprzednim umówieniu w sekretariacie UMiG Krzywiń)

 

207

 

 

Barbara Matyjaszczyk

 

Ania Stefaniak

 

  

 

 

 Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

 

212

anna.stefaniak@krzywin.pl

 

Lidia Piotrowiak

 

 

   Ochrona informacji niejawnych

 

237

lidia.piotrowiak@krzywin.pl

Alicja Pawlicka

   Rozwiązywanie problemów alkoholowych i uzależnień

240

profilaktyka@krzywin.pl

Mateusz Nejranowski

   Obsługa Rady Miejskiej

214

rada@krzywin.pl