Oświata

Konsultacje społeczne dotyczące dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Krzywiń do nowego ustroju szkolnego

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

zawiadamia, że przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Krzywiń do nowego ustroju szkolnego

 

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie od rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych opinii na temat dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Krzywiń do nowego ustroju szkolnego.

 

Konsultacje będą prowadzone w okresie od 17 stycznia 2017 roku do 24 stycznia 2017 roku w formie spotkań konsultacyjnych w następujących obiektach:

 

1)     w dniu 17 stycznia 2017 r. w godz. 1700 – 1900 Zespół Szkół w Jerce ul. Szkolna 5,

2)     w dniu 18 stycznia 2017 r. w godz. 1700 – 1900 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu - sala wiejska w Bieżyniu,

3)     w dniu 19 stycznia 2017 r. w godz. 1700 – 1900 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza w Lubiniu ul. Powstańców 23,

4)      w dniu 24 stycznia 2017 r. w godz. 1700 – 1900 Zespół Szkół w Krzywiniu - Dom Strażaka w Krzywiniu ul. Kasztelańska 1.

 

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w postaci komunikatu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej w ciągu 7 dni od zakończenia konsultacji społecznych.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Jacek Nowak

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 

 

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń o wynikach konsultacji społecznych dotyczących dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Krzywiń do nowego ustroju szkolnego

 

 

 Informacja o wynikach konsultacji społecznych – plik do pobrania

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Jacek Nowak