Raport o Stanie Gminy Krzywiń za rok 2019

Raport o Stanie Gminy Krzywiń 2019r.

 

Pismo Przewodnie

Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie nad raportem o Stanie Gminy Krzywiń.

Wykaz osób popierających udział Mieszkańca w debacie nad raportem o Stanie Gminy Krzywiń za 2019 rok.