Rok 2003

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Krzywińrok 2003

Nr

z dnia

w sprawie

Treść

1/2003

2.01.2003

Ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu

 

2/2003

2.01.2003

Ustalenia ceny gruntu

 

3/2003

13.1.2003

Układ wykonawczy budżetu

 

4/2003

14.01.2003

Powołania pełnomocnika d/s. rozwiązywania problemów alkoholowych

 

5/2003

21.01.2003

Zmiany budżetu w 2003r.

 

6/2003

31.01.2003

Ustalenie harmonogramu zebrań wiejskich

 

7/2003

6.02.2003

Zmiany nieruchomości gruntowych położonych w Jerce.

 

8/2003

14.02.2003

Zbycia nieruchomości gruntowych na Osiedlu Młodych w Wieszkowie

 

9/2003

14.02.2003

Zbycia nieruchomości gruntowej na Osiedlu Młodych w Wieszkowie

 

10/2003

14.02.2003

Zbycia nieruchomości gruntowej w Krzywiniu

 

11/2003

14.02.2003

Nabycia nieruchomości gruntowej w Krzywiniu

 

12/2003

18.02.2003

Zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Wieszkowie

 

13/2003

18.02.2003

Ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Krzywiń

 

14/2003

19.02.2003

Zmiany budżetu miasta i gminy w 2003r.

 

15/2003

5.03.2003

Zmiany budżetu miasta i gminy w 2003r.

 

16/2003

5.03.2003

Harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na II kw. 2003r.

 

17/2003

24.04.2003

Zmiany budżetu miasta i gminy w 2003r.

 

18/2003

25.04.2003

Zmiany budżetu miasta i gminy w 2003r.

 

19/2003

5.05.2003

Zmiany budżetu w 2003r.

 

20/2003

15.05.2003

Powołania Obwodowych Komisji d/s Referendum.

 

21/2003

27.05.2003

Zmiana budżetu w 2003r.

 

22/2003

28.05.2003

Zbycia nieruchomości gruntowej w Krzywiniu

 

23/2003

28.05.2003

Zbycia nieruchomości gruntowej w Krzywiniu

 

24/2003

28.05.2003

Zbycia nieruchomości gruntowej w Krzywiniu

25/2003

28.05.2003

Zbycia nieruchomości gruntowej na Osiedlu Młodych w Wieszkowie

 

26/2003

28.05.2003

Ustalenie cen zbycia w II przetargu na nieruchomości położone w Żelaźnie

 

27/2003

30.05.2003

Zaleceń pokontrolnych

 

28/2003

6.06.2003

Zmiany budżetu w 2003r.

 

29/2003

6.06.2003

Zmiany budżetu w 2003r.

 

30/2003

30.06.2003

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na III kw. 2003r

 

31/2003

30.06.2003

Zmiany budżetu w 2003r

 

32/2003

30.06.2003

Zmiany budżetu w 2003r

 

33/2003

30.06.2003

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania Instytucji Kultury za rok 2002

 

34/2003

1.07.2003

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu

 

35/2003

7.07.2003.

Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

36/2003

14.07.2003

Ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego za lokale komunalne.

 

37/2003

31.07.2003

Procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy

 

38/2003

12.08.2003

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Krzywiń za I półrocze 2003 roku

 

39/2003

22.08.2003

Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu

 

40/2003

25.08.2003

Nabycia przez Miasto i Gminę Krzywiń nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa

 

41/2003

01.09.2003

Powołania komisji do spraw brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej (kat.B) z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego

 

42/2003

17.09.2003

Zmiany budżetu miasta i gminy w 2003r

43/2003

26.09.2003

Zmiany budżetu miasta i gminy w 2003r

44/2003

26.09.2003

Zbycia nieruchomości gruntowej na Osiedlu Młodych w Wieszkowie

45/2003

26.09.2003

Zbycia nieruchomości gruntowej w Cichowie

 

46/2003

26.09.2003

Zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Jerce

 

47/2003

26.09.2003

Nabycia nieruchomości gruntowej w Krzywiniu

 

48/2003

26.09.2003

Zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Zbechy Pole

 

49/2003

26.09.2003

Zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Zbęchy Wieś

 

50/2003

29.09.2003

Zmiany budżetu miasta i gminy w 2003r

 

51/2003

14.10.2003

Powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu OC

 

52/2003

30.10.2003

Zwiększenie budżetu w 2003r.

 

53/2003

3.11.2003

Szczegółowych zasad, dotyczących obowiązku podawania do publicznej wiadomości kwot umorzonych zaległości podatkowych

 

54/2003

17.11.2003

Zmiany budżetu miasta i gminy w 2003r

 

55/2003

19.11.2003

Ustalenia cen zbycia w II przetargu na nieruchomości położone w miejscowościach Jerka
Zbęchy Wieś i Zbęchy Pole.

 

56/2003

24.11.2003

Zmiany zarządzenia nr 36/2003 z dnia 14 lipca 2003 r w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego za lokale komunalne.

 

57/2003

24.11.2003

Zmiany budżetu miasta i gminy w 2003r.

 

58/2003

24.11.2003

Zmiany budżetu miasta i gminy w 2003r

 

59/2003

4.12.2003

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.

 

60/2003

12.12.2003

Przyjęcia budżetu miasta i gminy na 2004 rok