Rok 2005

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Rok 2005

 • Zarządzenie Nr 1/2005 z dnia 3.01.2005 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Krzywiniu z dnia 16.02.2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu,
 • Zarządzenie Nr 2//2005 z dnia 10.01.2005 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta i gminy na 2005 rok,
 • Zarządzenie Nr 3/2005 z dnia 11.01.2005 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na I kwartał 2005 roku,
 • Zarządzenie Nr 4/2005 z dnia 18.01.2005 r. w sprawie udzielenia dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • Zarządzenie Nr 5/2005 z dnia 18.01.2005 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 7/97 Zarządu Miasta i Gminy w Krzywiniu z dnia 27.02.1997 roku,
 • Zarządzenie Nr 6/2005 z dnia 19.01.2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora schroniska młodzieżowego w Lubiniu
 • Zarządzenie Nr 7/2005 z dnia 19.01.2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora schroniska młodzieżowego w Łagowie
 • Zarządzenie Nr 8/2005 z dnia 26.01.2005 r. w sprawie wyznaczenie nauczycieli zastępujących dyrektorów szkoły w przypadku ich nieobecności
 • Zarządzenie Nr 9/2005 z dnia 10.02.2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubiniu
 • Zarządzenie Nr 10/2005 z dnia 10.02.2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łagowie
 • Zarządzenie Nr 11/2005 z dnia 22.03.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 12/2005 z dnia 22.03.2005 r. w sprawie ustalenia opłaty za zrzut odpadów komunalnych na składowisko w Czerwonej Wsi
 • Zarządzenie Nr 13/2005 z dnia 23.03.2005 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubiniu
 • Zarządzenie Nr 14/2005 z dnia 23.03.2005 r. w sprawie powierzenia tymczasowo pełnienia obowiązków Dyrektora SDzkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łagowie
 • Zarządzenie Nr 15/2005 z dnia 30.03.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 16/2005 z dnia 31.03.2005 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na II kwwartał 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 17/2005 z dnia 31.03.2005 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru
 • Zarządzenie Nr 18/2005 z dnia 14.04.2005 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń za 2004 rok
 • Zarządzenie Nr 19/2005 z dnia 15.04.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 20/2005 z dnia 9.05.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 21/2005 z dnia 9.05.2005 r. w sprawie podwyższenia nauczycielom języków obcych dodatków
 • Zarządzenie Nr 22/2005 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 23/2005 z dnia 16.05.2005 r. w sprawie organizacji miejsko-gminnego systemu wczesnego ostrzegania
 • Zarządzenie Nr 24/2005 z dnia 16.05.2005 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w mieście i gminie Krzywiń
 • Zarządzenie Nr 25/2005 z dnia 16.05.2005 r. w sprawie regulaminu premiowania pracowników obsługi
 • Zarządzenie Nr 26/2005 z dnia 17.05.2005 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych
 • Zarządzenie Nr 27/2005 z dnia 3.06.2005 r. w sprawie umorzenia wierzytelności wynikających za stos. cywilno-prawnego
 • Zarządzenie Nr 28/2005 z dnia 24.06.2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za centralne ogrzewanie w budynkach komunalnych gminy Krzywiń
 • Zarządzenie Nr 29/2005 z dnia 27.06.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 30/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 31/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków  budżetu miasta i gminy na III kw 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 32/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 33/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Żelaźnie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
 • Zarządzenie Nr 34/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Wieszkowie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
 • Zarządzenie Nr 35/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Rąbiniu, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
 • Zarządzenie Nr 36/2005 z dnia 28.06.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Bielewie, przeznaczonej do zamiany
 • Zarządzenie Nr 37/2005 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkola
 • Zarządzenie Nr 38/2005 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie Ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 39/2005 z dnia 1.07.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Jerce, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
 • Zarządzenie Nr 40/2005 z dnia 6.07.2005 r. w sprawie umorzenia z urzędu wierzytelności wynikających za stos. cywilno-prawnego
 • Zarządzenie Nr 41/2005 z dnia 6.07.2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywinia z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu i dzierżawy mienia stanowiącego własność gminy Krzywiń
 • Zarządzenie Nr 42/2005 z dnia 24.06.2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywinia z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za centralne ogrzewanie w budynkach komunalnych gminy Krzywiń
 • Zarządzenie Nr 43/2005 z dnia 1.08.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 44/2005 z dnia 2.08.2005 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Żelaźnie
 • ZarządzenieNr 45/2005 z dnia 2.08.2005 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Wieszkowie - Osiedle Młodych
 • Zarządzenie Nr 46/2005 z dnia 2.08.2005 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Jerce
 • Zarządzenie Nr 47/2005 z dnia 2.08.2005 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Rąbiniu
 • Zarządzenie Nr 48/2005 z dnia 2.08.2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łagowie
 • Zarządzenie Nr 49/2005 z dnia 16.08.2005 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 50/2005 z dnia 19.08.2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
 • Zarządzenie Nr 51/2005 z dnia 19.08.2005 r. w sprawie odwołania przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Rąbiniu
 • Zarządzenie Nr 52/2005 z dnia 19.08.2005 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Rąbiniu
 • Zarządzenie Nr 53/2005 z dnia 25.08.2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Jerce, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
 • Zarządzenie Nr 54/2005 z dnia 25.08.2005 r. w sprawie ogłosznia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Bielewie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
 • Zarządzenie Nr 55/2005 z dnia 26.08.2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Łuszkowie
 • Zarządzenie Nr 56/2005  z dnia 26.08.2005 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Bielewo
 • Zarządzenie Nr 57/2005 z dnia 30.08.2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 • Zarządzenie Nr 58/2005 z dnia 30.08.2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywinia z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za centralne ogrzewanie w budynkach komunalnych gminy Krzywiń
 • Zarządzenie Nr 59/2005 z dnia 30.08.2005 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubiniu
 • Zarządzenie Nr 60/2005 z dnia 6.09.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 61/2005 z dnia 7.09.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 62/2005 z dnia 7.09.2005 r. w sprawie ustalenia unstrukcji
 • Zarządzenie Nr 63/2005 z dnia 14.09.2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 • Zarządzenie Nr 64/2005 z dnia 14.09.2005 r. w sprawie Zmiany Zarządzenia Nr 57/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywinia z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 • Zarządzenie Nr 65/2005 z dnia 22.09.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 66/2005 z dnia 28.09.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 67/2005 z dnia 29.09.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 68/2005 dnia 30.09.2005 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków  budżetu miasta i gminy na IV kw 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 69/2005 z dnia 7.10.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 70/2005 z dnia 7.10.2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywinia z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za centralne ogrzewanie w budynkach komunalnych gminy Krzywiń
 • Zarządzenie Nr 71/2005 z dnia 20.10.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 72/2005 z dnia 28.10.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 73/2005 z dnia 10.11.2005 r. w sprawie projektu budżetu miasta i gminy na 2006 roku
 • Zarządzenie Nr 74/2005 z dnia 14.11.2005 r. w sprawie umorzenia z urzędu wierzytelności ze stosunku cywilno-prawnego
 •  Zarządzenie Nr 75/2005 z dnia 14.11.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 76/2005 z dnia 14.11.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 77/2005 z dnia 28.11.2005 r. w sprawie zwołania zebrań mieszkańców miasta Krzywinia, wsi Czerwona Wieś, Nowego Dworu i Wieszkowa, wyznaczenia terminu i miejsca przeprowadzenia konsultacji oraz ustalenia składów osobowych komisji do ich przeprowadzenia
 • Zarządzenie Nr 78/2005 z dnia 28.11.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 79/2005 z dnia 5.12.2005 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Jerce
 • Zarządzenie Nr 80/2005 z dnia 5.12.2005 r. w sprawie zbycia w II przetargu nieruchomości położonych w Jerce 
 • Zarządzenie Nr 81/2005 z dnia 5.12.2005 r. w sprawie odpłatnego przejęcia zakładowego wodociągu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rąbiniu
 • Zarządzenie Nr 82/2005 z dnia 5.12.2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Bielewie
 • Zarządzenie Nr 83/2005 z dnia 5.12.20005 r.   sprawie nabycia nieruchomości położonej w Lubiniu
 • Zarządzenie Nr 84/2005 z dnia 5.12.2005 r. w sprawie zbycia w II przetargu nieruchomości położonych  w Wieszkowie - Osiedle Młodych
 • Zarządzenie Nr 85/2005 z dnia 5.12.2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Bieżyniu na rzecz najemcy
 • Zarządzenie Nr 86/2005 z dnia  12.12.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 87/2005 z dnia  12.12.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 88/2005 z dnia 14.12.2005 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Nowym Dworze
 • Zarządzenie Nr 89/2005 z dnia 14.12.2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Lubiniu
 • Zarządzenie Nr 90/2005 z dnia 27.12.2005 r. w sprawie zbycia polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiń
 • Zarządzenie Nr 91/2005 z dnia  27.12.2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 92/2005 z dnia  27.12.2005 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2005 roku
 • Zarządzenie Nr 93/2005 z dnia 30.12.2005 r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i dyrektorowi przedszkola na okres od  01.01.2006 r. do 30.06.2006 r.