Rok 2013

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Rok 2013

 

Zarządzenie Nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2013.

Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku roku w sprawie zbycia w przetargu nieruchomości położonej w Łuszkowie.

Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 4/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 6/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie kontroli doraźnej realizacji wykonania zamówienia publicznego Nr ZP.271.20.2012.

Zarządzenie Nr 7/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie umorzenia wierzytelności.

Zarządzenie Nr 8/2013 z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie zbycia w drugim przetargu nieruchomości położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 9/2013 z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury-Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń za 2012 rok.

Zarządzenie Nr 10/2013 z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 67/2008 w sprawie okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 12/2013 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Budowa Szkolnych Placów Zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w szkołach w Jerce, Bieżyniu i Lubiniu.

Zarządzenie Nr 13/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzywiń za 2012 rok.

Zarządzenie Nr 14/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych za 2012 rok i informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 15/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 16/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 15/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 17/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie zbycia w przetargu nieruchomości położonych w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 18/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 19/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Wieszkowo.

Zarządzenie Nr 20/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 21/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 22/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie uzupełnienia składu zespołu interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr 23/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2013 roku jako dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 24/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie zbycia w trzecim przetargu nieruchomości położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 25/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych.

Zarządzenie Nr 26/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 27/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół, przedszkola i szkolnego schroniska młodzieżowego na okres od 01.05.2013 r. do 31.08.2013 r.

Zarządzenie Nr 28/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 29/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 26 /2013 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 30/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 31/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 32/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Zarządzenie Nr 33/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 34/2013 z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 35/2013 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Jerce, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 36/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Krzywiń i położonych w Nowym Dworze oraz Łagowie.

 Zarządzenie Nr 37/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 38/2013 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 39/2013 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 40/2013 z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 41/2013 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w gminie Krzywiń.

Zarządzenie Nr 42/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie ustalania planu oraz sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach i szkołach Gminy Krzywiń na rok 2013.

Zarządzenie Nr 43/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 44/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 45/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie wykazu miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 46/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie kontroli wewnętrznej jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie Nr 47/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 48/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 49/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Jerce i przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 50/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 51/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 52/2013 z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie zbycia w przetargu nieruchomości położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 53/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie zbycia w przetargu nieruchomości położonej w Gierłachowie.

Zarządzenie Nr 54/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 55/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 56/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie przeglądnięcia materiałów w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ich ochrony.

Zarządzenie Nr 57/2013 z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 58/2013 z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o uzyskanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”.

Zarządzenie Nr 59/2013 z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 55/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia16 lipca 2013 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 60/2013 z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 61/2013 z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Białas ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 62/2013 z dnia 31 lipca  2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 63/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie zbycia w przetargu nieruchomości położonej w Krzywiniu – Osiedle Młodych.

Zarządzenie Nr 64/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 65/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych.

Zarządzenie Nr 66/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 67/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2013 - 2016, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3, oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń, za I półrocze 2013 roku.

Zarządzenie Nr 68/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych.

Zarządzenie Nr 69/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 70/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół, przedszkola i szkolnego schroniska młodzieżowego na okres od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r.

Zarządzenie Nr 71/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 60/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 72/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 73/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 74/2013 z dnia 6 września 2013 roku w sprawie zbycia w drugim przetargu nieruchomości położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 75/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 76/2013 z dnia 20 września 2013 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 77/2013 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 78/2013 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń – Bartosza Kobusa do prowadzenia określonych spraw gminy w imieniu Burmistrza.

Zarządzenie Nr 79/2013 z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 80/2013 z dnia 30 września 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 81/2013 z dnia 8 października 2013 roku w sprawie powołania komisji opiniodawczej dla likwidacji środków trwałych w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 82/2013 z dnia 10 października 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 83/2013 z dnia 14 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 84/2013 z dnia 14 października 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 85/2013 z dnia 21 października 2013 roku w sprawie zbycia w czwartym przetargu nieruchomości położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 86/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnień Pani Agnieszce Pawłowskiej zatrudnionej w  Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu na stanowisku starszego pracownika socjalnego do podejmowania określonych działań w czasie usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 87/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 88/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 89/2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 90/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2014.

Zarządzenie Nr 91/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2014- 2017.

Zarządzenie Nr 92/2013 z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 93/2013 z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie mienia gminnego Zespołowi Szkół w Jerce.

Zarządzenie Nr 94/2013 z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie mienia gminnego Szkole Podstawowej w Bieżyniu.

Zarządzenie Nr 95/2013 z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie mienia gminnego Zespołowi Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu.

Zarządzenie Nr 96/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 97/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 98/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zbycia w przetargu nieruchomości położonej w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 99/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 100/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zbycia w trzecim przetargu nieruchomości położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 101/2013 z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Sołectwa Łagowo.

Zarządzenie Nr 102/2013 z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 103/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 104/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 105/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2013 roku jako dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 106/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół, przedszkola i szkolnego schroniska młodzieżowego na okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

Zarządzenie Nr 107/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 108/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 109/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów za rok 2013.

Zarządzenie Nr 110/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 111/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2013 rok.