Rok 2019

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Rok 2019

Zarządzenie Nr 1/2019 z dnia 3 stycznia 2019 roku, w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2019.
 
Zarządzenie Nr 2/2019 z dnia 3 stycznia 2019 roku, w sprawie opracowania planów finansowych na rok 2019.

Zarządzenie Nr 3/2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku, w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Krzywiń, położonych w miejscowości Kopaszewo oraz Nowy Dwór.

Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na rok 2019.

Zarządzenie Nr 6/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu (os. Sportowe) przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie w 2019 roku zadań publicznych będących realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie kultury fizycznej, kultury, przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzywiń na rok szkolny 2019/2020.

Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2019.

Zarządzenie Nr 13/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.

Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2019 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie kultury fizycznej i kultury i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zarządzenie Nr 16/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2019 roku, w formie powierzenie zadania publicznego będącego realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów do Zarządu Miasta Krzywiń

Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2019.