Apele, Deklaracje, Oświadczenia, Opinie, Interpelacje, Zapytania