Rok 2020

Interpelacja nr 6.

Odpowiedź na Interpelację nr 6.

 

Interpelacja nr 7.

Odpowiedź na Interpelację nr 7.

 

Interpelacja nr 8.

Odpowiedź na Interpelację nr 8.

 

Zapytanie nr 9.

Odpowiedź na Zapytanie nr 9.

 

Zapytanie nr 10.

 

Odpowiedź na Zapytanie nr 10.

 

 

 

Zapytanie nr 11.

 

Odpowiedź na Zapytanie nr 11.

 

 

Interpelacja nr 12.

 

Odpowiedź na Interpelację nr 12.

Uzupełnienie odpowiedzi na Interpelację nr 12.