Rok 2017

Projekty na XXXII Sesję Rady Miejskiej Krzywinia zwołaną na dzień 28.07.2017

Zgodnie z porządkiem obrad XXXII Sesji:

6.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

6.1   w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 r., plik do pobrania

6.2   zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., plik do pobrania

6.3   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu, plik do pobrania

6.4   przyznania Nagród Twórczych Gminy Krzywiń, plik do pobrania

6.5   zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, plik do pobrania

  • uzasadnienie do projektu uchwały - plik do pobrania

  • załącznik nr 1 do projektu uchwały - dochody budżetu na rok 2017 - plik do pobrania

  • załącznik nr 2 do projektu uchwały - wydatki budżetu na rok 2017 - plik do pobrania

  • załącznik nr 3 do projektu uchwały – wydatki majątkowe na rok 2017 - plik do pobrania

  • załącznik nr 4 do projektu uchwały – Planowane przychody na rok 2017 - plik do pobrania

  • załącznik nr 5 do projektu uchwały - Fundusz sołecki na rok 2017 - plik do pobrania

  • załącznik nr 6 do projektu uchwały - Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2017 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - plik do pobrania

6.6   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2017-2035, plik do pobrania

  • załącznik nr 1 do projektu uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa - plik do pobrania

  • załącznik nr 2 do projektu uchwały - Wykaz przedsięwzięć do WPF - plik do pobrania

6.7  przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kościanie na uchwałę Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w  Krzywiniu z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, plik do pobrania

6.8  zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Dyrektorów Zespołów Szkół. plik do pobrania

 

 

 

Lista wiadomości