Komisja Budżetu i Finansów

Protokoły komisji odbytych w 2018 roku

Protokół Nr XIX/2018 z dnia 7.02.2018 r.
Protokół Nr XX/2018 z dnia 14.05.2018 r.
Protokół Nr XXI/2018 z dnia 24.09.2018 r.

Protokoły komisji odbytych w 2017 roku

 
Protokół Nr XII/2017 z dnia 31.03.2017 r.
Protokół Nr XIII/2017 z dnia 08.05.2017 r.
Protokół Nr XIV/2017 z dnia 24.07.2017 r.
Protokół Nr XV/2017 z dnia 28.09.2017 r.
Protokół Nr XVI/2017 z dnia 23.10.2017 r.
Protokół Nr XVII/2017 z dnia 30.10.2017 r.
Protokół Nr XVIII/2017 z dnia 08.12.2017 r.

Protokoły komisji odbytych w 2016 roku

 

Protokół Nr III/2016 z dnia 26.01.2016 r.

Protokół Nr IV/2016 z dnia 17.03.2016 r.

Protokół Nr V/2015 z dnia 12.05.2016 r.

Protokół Nr VI/2016 z dnia 27.06.2016 r.

Protokół Nr VII/2016 z dnia 30.09.2016 r.

Protokół Nr VIII/2016 z dnia 24.10.2016 r.

Protokół Nr IX/2016 z dnia 28.11.2016 r. 

Protokół Nr X/2016 z dnia 12.12.2016 r.

Protokół Nr XI/2016 z dnia 28.12.2016 r. 

 

 

Protokoły komisji odbytych w 2015 roku

Protokół Nr I/2015 z dnia 14.09.2015 r.
Protokół Nr II/2015 z dnia 4.12.2015 r.