Rok 2005

Protokoły Rady Miejskiej 2005

Protokół Nr XXI/2005 z dnia 08.03.2005 r. 
Protokół Nr XXII/2005 z dnia 31.03.2005 r. zał.
 
Protokół Nr XXIII/2005 z dnia 29.04.2005 r. zał.
 
Protokół Nr XXIV/2005 z dnia 25.06.2005 r. zał.
 
Protokół Nr XXV/2005 z dnia 30.06.2005 r. zał.
 
Protokół Nr XXVI/2005 z dnia 03.08.2005 r. zał.  
 
Protokół Nr XXVII/2005 z dnia 07.10.2005 r.  zał
 
Protokół Nr XXIX/2005 z dnia 24.11.2005 r. zał.
 
Protokół Nr XXX/2005 z dnia 28.12.2005 r.