Rok 2012

Uchwały podjęte na XIX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 17 lutego 2012 roku

Uchwała Nr XIX/94/2012 w sprawie zamiaru przekształcenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Kajetana Morawskiego w Krzywiniu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu.

Uchwała Nr XIX/95/2012 w sprawie zamiaru przekształcenia publicznego dwuletniego uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu.

Uchwała Nr XIX/96/2012 w sprawie zamiaru likwidacji dwuletniego uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu.

Uchwała Nr XIX/97/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.

Uchwała Nr XIX/98/2012 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Krzywinia.

Lista wiadomości