Rok 2012

Uchwały podjęte na XX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 9 marca 2012 roku

Uchwała Nr XX/99/2012 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z gminą Śrem, gminą Brodnica, gminą Dolsk i powiatem Śremskim, w celu przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.
Lista wiadomości