Rok 2012

Uchwały podjęte na XXIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 28 maja 2012 roku

Uchwała Nr XXIII/121/2012 w sprawie przekształcenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Kajetana Morawskiego w Krzywiniu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu.

Uchwała Nr XXIII/122/2012 w sprawie likwidacji dwuletniego uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu.

Uchwała Nr XXIII/123/2012 w sprawie włączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubiniu do Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Lubiniu.

Uchwała Nr XXIII/124/2012 w sprawie zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Lubiniu.

Uchwała Nr XXIII/125/2012 w sprawie zasad ustanawiania służebności drogowych oraz służebności przesyłu.

Uchwała Nr XXIII/126/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych w Krzywiniu.

Uchwała Nr XXIII/127/2012 w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XXIII/128/2012 w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krzywiń”.

Uchwała Nr XXIII/129/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzywiń w 2012roku.

Uchwała Nr XXIII/130/2012 w sprawie ustanowienia „Pomników Przyrody”.

Uchwała Nr XXIII/131/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w Krzywiniu.

Uchwała Nr XXIII/132/2012 w sprawie nadania nazwy parku pomiędzy ulicą Zieloną a ulicą Kościańską w Krzywiniu.

Uchwała Nr XXIII/133/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu.

Uchwała Nr XXIII/134/2012 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2012 rok.

Lista wiadomości