Rok 2016

Uchwały podjęte na XVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 21 marca 2016 roku

 

Uchwała Nr XVI/135/2016 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krzywiń w 2016 roku.

Uchwała Nr XVI/136/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2019.

Uchwała Nr XVI/137/2016 w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Lubiniu.

Uchwała Nr XVI/138/2016 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Jerce.

 

 

Lista wiadomości