Rok 2016

Uchwały podjęte na XVIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 25 kwietnia 2016 roku

 
Uchwała Nr XVIII/140/2016 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Lubiniu.

Uchwała Nr XVIII/141/2016 w sprawie przyznania w 2016 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XVIII/142/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu.

Uchwała Nr XVIII/143/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

Uchwała Nr XVIII/144/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2019.

 

 

 

Lista wiadomości