Rok 2016

Uchwały podjęte na XIX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 18 maja 2016 roku

 

Uchwała Nr XIX/145/2016 w sprawie wystąpienia Gminy Krzywiń ze Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie.

Uchwała Nr XIX/146/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

Uchwała Nr XIX/147/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2019.

 

 

 

 

Lista wiadomości