Złozone na poczatek VIII kadencji (2018-2023)

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej Krzywinia złożone na początek VIII kadencji