Wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Gierłachowo, przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym.