Przetarg w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych położonych w miejscowościach Bielewo, Gierłachowo, Jerka, Lubiń, Mościszki, Rogaczewo Wielkie, Świniec oraz Zbęchy.

Ogłoszenie o drugim przetargu w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych położonych w Bielewie oraz Rogaczewie Wielkim.

Zarządzenie nr 78/2019 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Krzywiń, położonych w miejscowościach Bielewo oraz Rogaczewo Wielkie

 

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Krzywiń, położonych w miejscowościach Bielewo, Gierłachowo oraz Jerka. (Ogłoszenie)

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Krzywiń, położonych w miejscowościach Lubiń oraz Mościszki. (Ogłoszenie)

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Krzywiń, położonych w miejscowościach Rogaczewo Wielkie, Świniec oraz Zbęchy. (Ogłoszenie)

ZARZĄDZENIE 40/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Krzywiń, położonych w miejscowościach Bielewo, Gierłachowo oraz Jerka.

ZARZĄDZENIE 41/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Krzywiń, położonych w miejscowościach Lubiń oraz Mościszki.

ZARZĄDZENIE 42/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Krzywiń, położonych w miejscowościach Rogaczewo Wielkie, Świniec oraz Zbęchy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, w trybie przetargowym

Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, w trybie przetargowym.

Wykaz do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Nr 29/2019