Dzierżawa nieruchomości Cichowo (bezprzetargowy)

Wykaz - dzierżawa

Zarządzenie nr 57/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu 

Wykaz