Dzierżawa nieruchomości Łagowo (bezprzetargowy)

Duplikat Wykaz - dzierżawa

Zarządzenie nr 52/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu