Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Bielewo, Łagowo (bezprzetargowo)

Wykaz - dzierżawa

Zarządzenie nr 81/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu